O stránkach Asfaltovej vozovky

Tieto stránky si kladú za skromný cieľ pomôcť všetkým, ktorí sa vo svojej každodennej pracovnej náplni stretávajú s problémami vyskytujúcimi sa v asfaltových vozovkách a ktoré sa vo väčšine prípadov dajú riešiť správnym použitím výstužných a stabilizačných kompozitov.

Výber správneho výrobku a jeho umiestnenia v asfaltových vrstvách vyžaduje kvalifikovaný návrh. Vyskúšajte nezáväzné doporučenie pre vybrané situácie!

Informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú informatívne a nezakladajú zmluvný vzťah ani zámer uzavrieť zmluvu s užívateľom. Tieto informácie alebo materiály nezakladajú nedbalostnú trestnú zodpovednosť spoločnosti GEOMAT v súvislosti s realizáciou akýchkoľvek projektov. Zodpovednosť za konečné posúdenie vhodnosti akejkoľvek informácie alebo výrobku pre zamýšlané použitie, spôsob ich použitia a všetky súvisiace riziká a zodpovednosť nesie výlučne užívateľ.

Pokiaľ cítíte potrebu pomôcť s Vašim projektom, výberom správneho výrobku alebo s iným súvisiacim technickým problémom, neváhajte a kontaktujte nás e-mailom na adrese technika@geomat.eu alebo telefónom na čísle +420 548 218 901. Spolu nájdeme správne a funkčné riešenie!

Pokiaľ máte k týmto stránkam a aplikáciam ďalšie otázky alebo pripomienky, napíšte nám na e-mailovou adresu geomat@geomat.eu.

 

 

Využívané produkty

Ďalšie odkazy

E-mailový spravodajPrečo odoberať spravodaj?
Budete zadarmo dostávať na vašu e-mailovú adresu informácie z oblasti vystužovania a stabilizácie asfaltových vozoviek.


Copyright © GEOMAT Slovakia s.r.o., 1998 – 2020 KP9KN3 PP0PN2